play

Vad är vetenskap?

Vad är vetenskap?

Barn och unga vet inte vad vetenskap är.

Det ville Vetenskap och allmänhet ändra på genom en animerad film.

Vetenskap & Allmänhet en ideell förening som främjar öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. De vände sig till oss i ett nytt projekt som handlade om att stimulera  barns och ungdomars förmåga att värdera information om forskning och vetenskap, med visionen att bidra till att unga har de färdigheter som behövs för att utforska och förändra sin omvärld.

Utgångspunkten i filmen var ett torn som ska symbolisera vetenskap, där nya byggstenar ställs på gamla och där vetenskaplig kunskap behöver prövas och undersökas för att ge en stabil konstruktion.

”Smart, skärpt och skoj är ledord”

– Filmklippen ska bidra till en intuitiv förståelse för vetenskap och forskning. Det ska vara lättsamt och enkelt att förstå, utan att för den skull göra avkall på vetenskaplig förankring. Smart, skärpt, skoj är våra ledord, säger Fredrik Brounéus, projektledare på Vetenskap & Allmänhet, på föreningens hemsida.

Till filmen valde vi ett lekfullt manér. Och du, känner du igen de fyra kändisforskarna i filmens början?

 

Liknande projekt

Om oss

AHA Produktion är en kommunikationsbyrå som gör film. Vi är journalister och vi är nyfikna på dig!  Vi älskar samhällsfrågor och komplexa frågor, som kräver djupare förståelse och smarta val av berättandeteknik. I tio år har vi hjälpt Sveriges största företag och samhällsaktörer att berätta med film. Hur kan vi hjälpa dig?

arrow