play

De viktiga ekhagarna (Naturvårdsverket)

Grön infrastruktur i praktiken

Att återställa strandängar och ekhagar är ett exempel på grön infrastruktur, det vill säga att planera för hållbara landskap.

För Naturvårdsverket tar vi fram en rad filmer som ska inspirera.

Vid Arnö strandpark har Nyköpings kommun restaurerat ett 20 kvadratmeter stort område som består av strandängar.

Här har man byggt ett bostadsområde och ett äldreboende och kombinerar detta med att lyfta fram värdefulla naturmiljöer. Producent Karin Tegnér och filmfotograf Jonathan Bergqvist åkte till kommunen för att dokumentera arbetet.

– Med den här restaureringen har man bundit ihop strandängarna, som låg en bit ifrån varandra. Man har tagit bort vass och igenväxtning av al, vide och björk, säger Karl Ingvarson, projektledare Grön infrastruktur, länsstyrelsen Södermanlands län.

Viktigt för biologisk mångfald

Grön infrastruktur är en viktig del i Sveriges arbete för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Fram till hösten 2018 ska landets länsstyrelser ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

I Nyköping försöker man binda ihop gröna korridorer mellan olika områden som både människan och olika djurarter kan röra sig mellan.

– Tidigare såg man inte havet över huvud taget, det var som en grön vägg, säger Hans Welff, markförvaltare i Nyköpings kommun.

Kor betar fritt

Betet har stor betydelse för det öppna eklandskapet och dess arter. I projektet ingick även att sätta upp stängsel och släppa på betesdjur.

I dag kan Arne Henriksson som bor på äldreboendet Myntan kika ut på kor som betar fritt utanför hans fönster.

– Är man som jag uppvuxen på en liten gård i Småland, då känner jag mig verkligen hemma när jag ser djuren, säger Arne Henriksson.

Filmen är en del av ett större projekt vi arbetar med tillsammans med Naturvårdsverket. Jonathan Bergqvist, Karin Tegnér och Peter Osslund åker land och rike runt för att visa hur länsstyrelserna jobbar för att skapa hållbara landskap. Vi använder drönare för att på hur landskapet förändras, återställs och förbättras för djur, natur och människa.

Läs mer om grön infrastruktur på https://www.naturvardsverket.se/gron-infrastruktur

Liknande projekt

Om oss

AHA Produktion är en kommunikationsbyrå som gör film. Vi är journalister och vi är nyfikna på dig!  Vi älskar samhällsfrågor och komplexa frågor, som kräver djupare förståelse och smarta val av berättandeteknik. I tio år har vi hjälpt Sveriges största företag och samhällsaktörer att berätta med film. Hur kan vi hjälpa dig?

arrow