Utbildningsfilmer för Skogstyrelsen

IF Metall: Arbetarrörelsens historia

Utbildningsfilm psykisk ohälsa (Polisen)

Utbildningsfilm om hot och våld (Polisen)

Reportage för Polisen