Nytt ramavtal med Tillväxtverket

AHA Produktion och Tillväxtverket har tecknat ett avtal kring filmproduktion. Avtalet gäller i ett år med chans till förlängning i upp till fyra år.

– Det ska bli fantastiskt roligt att lära känna Tillväxtverket och hjälpa myndigheten i sitt viktiga uppdrag, säger Hanna Blanksvärd, kund- och marknadsansvarig på AHA Produktion.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Med kunskap, nätverk och finansiering stärker de företag och regioner och skapar förutsättningar för dem att möta framtidens utmaningar. Just nu arbetar Tillväxtverket intensivt med att hantera stöd för korttidsarbete som hjälper de företag som drabbats av coronapandemin.

Tillväxtverket la i upphandlingens kravspecifikation stor vikt vid kostnadseffektivitet, att leverantören var kreativ och kunde göra filmer med tydliga budskap, lyhördhet för beställarens behov och ha god samarbetsförmåga. Att arbeta normkritiskt och kunna göra tillgänglighetsanpassningar av filmproduktion, till exempel syntolkningsspår, var viktigt.

Filmerna kommer i huvudsak bestå av reportage, informationsfilmer och explainerfilmer.

– Vi har redan fått en väldigt fin start med Tillväxtverket och ser fram emot att börja producera film som visar hur myndigheten hjälper företag att vilja och våga växa, säger Hanna Blanksvärd.

AHA Produktion har sedan tidigare ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm, Karolinska Institutet, Skogsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Universitets- och högskolerådet (UHR) samt Socialstyrelsen.

 

 

 

 

AHA tilldelas ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm

AHA Produktion har skrivit på ett ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm gällande filmproduktion och streaming. Avtalet gäller i två år med chans till förlängning ytterligare två år.
– Det är fantastiskt roligt. Att få möjlighet att bygga upp ett långsiktigt samarbete kring filmproduktioner gör filmprocessen smidig och då blir det också roligt att jobba med film.  Länsstyrelsen Stockholms frågor passar också väldigt bra i AHA Produktions profil då vi i stor utsträckning jobbar just med samhällsaktörer och är bra på att sätta oss in i deras ämnen och kommunikationsutmaningar, säger Hanna Nilsson, byråchef på AHA Produktion.

”Vi har redan fått smak på att jobba tillsammans”
Länsstyrelsen Stockholm är regeringens företrädare i regionen och arbetar med frågor som miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, djurskydd, bostäder och infrastruktur. Kortfattat är det myndighetens uppdrag att se till att det som beslutas i riksdagen genomförs i länet. AHA Produktion är rangordnad som leverantör ett av totalt fem filmleverantörer.

– Länsstyrelsen Stockholm kommer förhoppningsvis ge oss möjlighet att arbeta med en stor bredd och variation av viktiga ämnen och samhällsfrågor att kommunicera. Vi har fått lite smak på att jobba tillsammans genom vårt samarbete med Naturvårdsverket. Där har Länsstyrelser runt om i Sverige vid flera tillfällen bidragit med faktaunderlag och experter som medverkat i filmerna. Så på ett sätt känns detta samarbete som ett naturligt steg att vi nu får möjlighet att jobba direkt tillsammans, säger Hanna Nilsson.

AHA Produktion har sedan tidigare ramavtal med Centrala studiestödsnämnden, Karolinska Institutet, Skogsstyrelsen och Universitets- och högskolerådet, UHR.

För mer information, kontakta: Hanna Nilsson, byråchef på AHA Produktion.

Så går det till att göra animerad film

Animerad film, eller animerad explainerfilm, är ett bra verktyg för att förmedla ett komplext budskap i pedagogisk förpackning – på kort tid.

Du kan använda det för att presentera en verksamhet, en process eller förklara ett problem.

Så här går det till, steg för steg.

(mer…)

Anpassa din film för sociala medier

Ska du producera en social video men är osäker på vilket format du ska välja? Svaret är ofta: flera olika! Varje plattform kräver sin egen anpassning för maximal exponering. Och ska du satsa på ett format bör du välja med omtanke, skriver Jonathan Bergqvist, filmfotograf och redigerare på AHA Produktion.

(mer…)

– Därför ska du låta någon annan redigera ditt videomaterial

Hallå där, Jonathan Bergqvist, redigerare och filmfotograf på produktionsbolaget AHA Produktion. Ni erbjuder renodlad videoredigering till era uppdragsgivare. Varför erbjuder ni en sådan tjänst?

– Det har blivit en naturlig del i vårt utbud eftersom fler och fler kunder testar att filma sitt eget material, men behöver hjälp att få till en proffsig slutprodukt.

(mer…)

1 2 3 6