play

Explainer invasiva arter (Naturvårdsverket)

Filmer om invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har flyttat till ett nytt område och där de snabbt sprider sig och orsakar skada. För att hjälpa Naturvårdsverket i sitt arbete med att informera allmänheten, med syftet att fler rapporterar invasiva växter i naturen och behandlar dem på rätt sätt i sina trädgårdar, har vi tagit fram film till sociala medier och till Naturvårdsverkets hemsida.

Klickraket i sociala medier

Glädjande nog blev dessa produktioner en klickis på sociala medier och en av Naturvårdsverkets mest sedda och delade filmer.

Vi fick även producera en uppföljande film om invasiva växter och djur för Havs- och vattenmyndigheten, se nedan. AHA Produktion står för totalproduktion.

För Naturvårdsverket har vi även producerat instruktionsfilmer om hur man hanterar invasiva arter som man träffar på i sin trädgård eller på allmän mark.

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster